Bent u inwoner van regio Utrecht en wilt u graag uw mening geven over gezondheid gerelateerde zaken die spelen binnen de gemeente? Meld u dan nu aan als lid van het inwonerspanel! 

 

Via het inwonerspanel krijgt de GGD een goed beeld van wat er leeft in de regio en kan de gemeenten hierin adviseren haar beleid daar op af te stemmen. 

Welkom bij het inwonerspanel

GGD regio Utrecht

Doe ook mee!

Door deel te nemen aan dit panel kunt u uw mening geven over gezondheid in de regio, zoals bijvoorbeeld mantelzorg, uw woonomgeving, opvoeding van uw kind etc. Zo krijgt de GGD een nog beter beeld van wat er speelt in de regio en kunnen wij in samenwerking met de gemeenten inspelen op de behoeftes van de inwoners.

Wat houdt het lidmaatschap in?

  • U geeft uw mening over allerlei onderwerpen welke betrekking hebben op gezondheid, door middel van invullen van online vragenlijsten;

  • U bepaalt zelf waar, wanneer en of u de vragenlijst invult;

  • Wij nemen uw privacy serieus: uw persoonlijke gegevens en uw antwoorden worden met de grootst mogelijke zorg behandeld;

  • Het aantal vragenlijsten dat u van ons ontvangt hangt af van het aantal online onderzoeken dat GGD regio Utrecht uitvoert en het aantal mensen dat per onderzoek moet worden uitgenodigd.

  • Het streven is één keer in de 3 maanden;

  • De vragenlijsten zijn eenvoudig in te vullen.

Hoe meldt u zich aan?

U kunt uw aanmelding voor het panel bevestigen via onderstaande link. Na aanmelding ontvangt u een e-mail ter bevestiging. Deze wordt direct na aanmelding verzonden. Mocht u binnen enkele dagen geen e-mail hebben, kijk dan in uw map ongewenste e-mail (spam) of stuur een e-mail naar panel@ggdru.nl.

Hoe zit het met mijn privacy?

Wij beseffen dat sommige vragen persoonlijk zijn. Uw antwoorden worden vertrouwelijk behandeld en verwerkt. Uw gegevens worden alleen voor statistieken gebruikt, hierbij zorgen wij ervoor dat uw gegevens niet herleidbaar zijn. Wij kunnen niet zien wie welke antwoorden heeft gegeven. Uw emailadres wordt alleen gebruikt om u uit te nodigen voor de onderzoeken en het delen van de onderzoeksresultaten.

Het inwonerspanel van GGD regio Utrecht is een onderzoeksinstrument van de GGD. Dat betekent dat alleen onderzoekers van de GGD gebruik kunnen maken van het panel. Het panel wordt beheerd door Research 2Evolve. De gegevens van panelleden worden niet ter beschikking gesteld aan derden.

Samenwerking met Research 2Evolve
GGD regio Utrecht werkt samen met Research 2Evolve, een onafhankelijk full-service onderzoeksbureau. Het bureau staat borg voor een zorgvuldige behandeling van vertrouwelijke onderzoekgegevens. De antwoorden die u ons geeft worden vertrouwelijk behandeld, de gegevens worden enkel door de GGD gebruikt en op groepsniveau gepubliceerd.

Uw mening is

belangrijk!